Artificial Intelligence for DistributEd asseT usAge monItoring & anaLysis (AI4DETAIL)

You are here

Combinatielogo_VLAIO.jpgMet de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen

 

Producten worden vandaag meestal ontworpen, ontwikkeld en onderhouden zonder gedetailleerde kennis over wie ze gebruikt, voor welke doeleinden en onder welke omstandigheden. Digitalisering biedt een opportuniteit om dit te verbeteren, door op grote schaal en op continue wijze data te verzamelen over hoe producten in het veld precies gebruikt worden en deze data via AI en ML technieken te exploiteren. AI4DETAIL heeft als doel om technologische en niet-technologische expertise rond dit onderwerp versneld te introduceren bij een ruime doelgroep van bedrijven. Dit gebeurt via o.m. de organisatie van master classes en inspirerende seminaries, het aanbieden van een technologisch experimenteerplatform, het organiseren van interactieve ‘bring-your-own-data’ sessies, en het opzetten van bedrijfsspecifieke projecten.

Omschrijving van de doelstelling van het project 

Het realiseren van het AI4DETAIL platform dat

 • bedrijven inspireert en hen bewustmaakt van de mogelijkheden van het exploiteren van gebruiksdata, via voorbeeldcases en inspirerende seminaries

 • bedrijven ondersteunt bij het inschatten van de technologische en niet-technologische uitdagingen en risico’s, via demonstratoren en master classes

 • bedrijven aanzet tot actieve experimentatie, via een experimenteerplatform en interactieve ‘bring-your-own-data’ sessies

 • bedrijven ondersteunt bij het opzetten van bedrijfsspecifieke projecten

Doelgroep 

De doelgroep omvat maakbedrijven die een eigen product maken, aangevuld met bedrijven die een specifieke rol vervullen in de complexe waardeketen, m.n. 1) technologie-aanbieders die een technologische component bieden die door maakbedrijven geïntegreerd wordt in hun producten, 2) bedrijven die (een aantal van) deze producten aanschaffen en exploiteren, en 3) bedrijven die het operationeel gebruik en het onderhoud van deze producten verzekeren voor hun gebruikers (“O&M partners”). Daarnaast behoren ook bedrijven die AI-gerelateerde technologische oplossingen aanbieden tot de doelgroep.

Ondernermers en kmo's kunnen altijd het project toetreden.

Wat kan de ondernemer verwachten? 

 • Een caseboek met inspirerende industriële voorbeelden

 • Een handboek met 

  • een beschrijving van technologische en niet-technologische uitdagingen, risico’s en beperkingen, 

  • specifieke richtlijnen voor oplossingspistes en inzichten gebaseerd op ervaringen hiermee.

 • De organisatie van 6 master classes en seminaries, met als doel de uitwisseling van kennis en ervaring rond technologische, economische en juridische aspecten van het exploiteren van gebruiksdata

 • De organisatie van 4 interactieve hands-on sessies, waarbij deelnemers op interactieve wijze begeleid worden bij experimenten met hun eigen data.

Tijdlijn van het project

01/04/2020 : Startdatum

31/03/2023 : Einddatum

Meer informatie

Wenst u graag meer info over het AI AI4DETAIL project? Bent u geïnteresseerd deel te nemen? Neem dan contact op met kevin.vanvaerenbergh@sirris.be